Patronat: Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.
Współpraca: (przedstawiamy kilka z wielu firm).

Loga

Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0014/19, pn. ”Nowoczesna perspektywa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

logo nowoczesna perspektywa

 

Projekt: „Nowoczesna perspektywa”

  Finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

 

Plan Wsparcia uczestników projektu

staże zawodowe harmonogramy

1.1 Oś priorytetowa:  Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

1.2 Działanie: Kształcenie zawodowe

1.3 Poddziałanie: Kształcenie zawodowe

 

Nowoczesna Perspektywa - prezentacja

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nr RPLD. 11.03.01-10-0014/19 pn. „Nowoczesna perspektywa” (poniżej 18 lat)

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nr RPLD. 11.03.01-10-0014/19 pn. ,,Nowoczesna perspektywa” (18 i więcej lat)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU - UCZNIA „Nowoczesna perspektywa”

Załącznik nr 2 do formularza rekrutacyjnego (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) RODO

Załącznik nr 5 do umowy: Wzór oświadczenia uczestnika Projektu

Załącznik nr 6 do umowy: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych

Nowoczesna perspektywa - regulamin udziału w projekcie

Nowoczesna perspektywa - regulamin rekrutacji

 

Szkolenie z dronów

 

Fragment sprzętu fotograficznego zakupionego w ramach projektu "Nowoczesna perspektywa".

 

 Blok A - praca w różnych warunkach oświetleniowych

 

Blok E - język angielski zawodowy

 

Zadanie 3 - Kurs kreowania wizerunku dla fotografów

Loga połączone

Kontakt i serwisy na których jesteśmy

Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi.
ul. Naruszewicza 35. 93-161 Łódź
tel./fax 42 643-35-19
zspm@zspm.net
kontakt@zspm.elodz.edu.pl