Patronat: Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.
Współpraca: (przedstawiamy kilka z wielu firm).

Niezwykły alfabet, czyli historia Szkoły w pigułce

P jak Pomnik

Nasza szkoła powstała w listopadzie 1960 roku jako pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. Była ufundowana przez łódzkich włókniarzy oraz pracowników przemysłu odzieżowego i skórzanego.

R jak reorganizacja

W 1976 roku Szkoła została przekształcona w Zespół Szkół Odzieżowych nr 2, w którym po licznych reorganizacjach można było podjąć naukę w 5-letnim Technikum Odzieżowym, 4-letnim Technikum Skórzanym i Liceum Zawodowym, 3-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum Odzieżowym Zaocznym oraz 2-letnim Policealnym Studium Zawodowym i Szkole Przysposobienia Zawodowego.

N jak nazwa

W roku szkolnym 2002/2003 szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12, a w jej ofercie edukacyjnej pojawiły się nowe typy szkół: 4-letnie Technikum Odzieżowe oraz 3-letnie Liceum Profilowane, w którym znalazły miejsce nowe kierunki: kreowanie ubiorów, socjalny oraz zarządzanie informacją. Naukę można było również kontynuować w Szkole Policealnej.

I jak Imię

W marcu 2007 roku odbyła się wyjątkowa uroczystość nadania szkole imienia. Patronką została św. Matka Teresa z Kalkuty, zakonnica, założycielka Zgromadzenia Misjonarek Miłości, działaczka społeczna, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla (1979), której życiowym celem było niesienie pomocy wszystkim potrzebującym, szczególnie cierpiącym i najuboższym. Jej postać i działalność są symbolami ponadczasowych, humanitarnych wartości.

Z jak Zmiany

W 2008 roku Szkoła wzbogaciła ofertę edukacyjną. Powstało 4-letnie technikum o specjalności technik cyfrowych procesów graficznych oraz 2-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która przygotowywała do wykonywania zawodu krawca.

M jak Moda

W 2012 roku szkoła przyjęła nową nazwę Zespół Szkół Przemysłu Mody. Głównym celem reorganizacji stało się skupienie w jednej placówce kierunków kształcenia związanych z przemysłem modowym.
W ramach Szkoły Policealnej nr 12 został uruchomiony kierunek technik usług kosmetycznych, a w roku 2013 otworzono pierwszą klasę 4-letniego technikum w zawodzie fototechnik.

T jak Teraźniejszość

Obecnie młodzież kształcąca się w naszej szkole może zdobywać wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe w kierunkach: technik przemysłu mody, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów, a od bieżącego roku szkolnego także w nowym kierunku technik stylista. Szkoła dokłada wszelkich starań, aby stworzyć dla każdego ucznia jak najlepsze warunki nauki w celu przygotowania się do egzaminów maturalnego i zawodowego. Wspiera również uczniów w stawianiu pierwszych kroków na drodze zawodowej kariery. Poprzez realizację projektów unijnych szkoła staje się nowoczesnym ośrodkiem edukacji. Modyfikacje w ofercie kształcenia są odpowiedzią na potrzeby  współczesnego rynku pracy.

S jak Szansa

Jeżeli chcesz tworzyć szkolny alfabet i zapisać się na kartach historii naszej szkoły, a przede wszystkim zyskać szansę na zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych w interesującym Cię kierunku, przyjdź do nas.

 logo szkola NOWE9dopracy

Nasz Patron

Kalendarium życia i działalności św. Matki Teresy z Kalkuty

1910, 26 sierpnia – data urodzin św. Matki Teresy, właściwie Agnes Gonxha Bojaxhiu, w Skopje,
w rodzinie albańskiej

1928 − wstąpienie do irlandzkiego Zgromadzenia Sióstr Loretanek; przybranie imienia Marii Teresy
od Dzieciątka Jezus; wyjazd do Indii, do Kalkuty

1931 − złożenie pierwszych ślubów; praca na stanowisku nauczycielki geografii i historii
w przyklasztornej szkole sióstr Loretanek

1937, 24 maja −  złożenie ślubów wieczystych ubóstwa, posłuszeństwa i czystości

1946, 10 września – podróż do Darjeeling, przeżycie „powołania w powołaniu”

„Miałam opuścić klasztor i pomagać biednym, żyjąc pośród nich, lecz dotrzymać ślubów; założyć nowe zgromadzenie, pracując w duchu ubóstwa i radości na rzecz najbiedniejszych z biednych, mieszkających w dzielnicach nędzy. To był Jego rozkaz. Wiedziałam, do kogo należę, ale nie wiedziałam, jak się do tego zabrać”.

1948 – opuszczenie zakonu; ukończenie kursu pielęgniarskiego; powrót do Kalkuty; rozpoczęcie działalności edukacyjnej i społecznej na rzecz mieszkańców najuboższych dzielnic miasta

1949  – wsparcie działalności Matki Teresy przez dawne uczennice; założenie Zgromadzenia Misjonarek Miłości

1950 – zatwierdzenie Zgromadzenia Misjonarek Miłości przez papieża Piusa XII

Mottem Zgromadzenia stały się słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

1953 − złożenie przez Matkę Teresę ślubów wieczystych jako Misjonarka Miłości

1953−1959 – służba w Zgromadzeniu; utworzenie Domu Czystego Serca dla Umierających, Domu dla Dzieci Opuszczonych, Przychodni dla Trędowatych

1965 – nadanie Zgromadzeniu praw papieskich przez papieża Pawła VI; rozszerzenie działalności na cały świat (Wenezuela, Włochy, Tanzania, Australia)

lata 70-te i 80-te – podróże Matki Teresy; otwieranie przez Zgromadzenie nowych placówek pomocy (Indie, Stany Zjednoczone)

lata 90-te – służba Matki Teresy w krajach komunistycznych, otwarcie domów pomocy w ZSRR, Rumunii, Czechosłowacji, Albanii; organizowanie wsparcia dla głodujących i trędowatych w Bengalu, Tanzanii, Etiopii

1997, 5 września – śmierć Matki Teresy

Loga połączone

Kontakt i serwisy na których jesteśmy

Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi.
ul. Naruszewicza 35. 93-161 Łódź
tel./fax 42 643-35-19
zspm@zspm.net
kontakt@zspm.elodz.edu.pl