Patronat: Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.
Współpraca: (przedstawiamy kilka z wielu firm).

Historia Szkoły.

 

Nasza szkoła jest pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego. Powstała w listopadzie 1960 roku jako dar odzieżowników, włókniarzy oraz pracowników przemysłu odzieżowego i skórzanego.


W roku 1976 została przekształcona w Zespół Szkół Odzieżowych nr 2, który po licznych reorganizacjach obejmował:

5 - letnie Technikum Odzieżowe,
4 - letnie Technikum Skórzane,
4 - letnie Liceum Zawodowe,
3 - letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową
3 - letnie Technikum Odzieżowe Zaoczne
2 - letnie Policealne Studium Zawodowe,
2 - letnią Szkołę Przysposobienia Zawodowego.

Istotne przeobrażenia nastąpiły w naszej szkole w roku szkolnym 2002/2003. Zmieniliśmy wówczas nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12, a w   ofercie edukacyjnej znalazły się takie typy szkół jak:

4 - letnie Technikum Odzieżowe,
3 - letnie XII Liceum Profilowane o profilach:
- kreowanie ubiorów,
- socjalny,
- zarządzanie informacją
oraz Szkoła Policealna nr 12.

Kolejne ważne wydarzenie w naszej historii to nadanie  szkole imienia Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty. Uroczystość, z udziałem przedstawicieli władz kościelnych i świeckich,  odbyła się w marcu 2007 roku. Wybór patronki nie był przypadkowy. Jej  imię to symbol tych wszystkich cennych i tak bardzo ludzkich wartości, które chcielibyśmy, choć w części, przekazać naszym uczniom.

W 2008 roku wzbogaciliśmy naszą ofertę edukacyjną o 4-letnie technikum o specjalności technik cyfrowych procesów graficznych oraz 2-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawodzie krawiec.

W 2012 roku szkoła przyjęła nową nazwę : Zespół Szkół Przemysłu Mody. Naszym celem stało się skupienie w placówce kierunków kształcenia związanych z przemysłem modowym. W ramach Szkoły Policealnej nr 12, uruchomiliśmy kierunek : technik usług kosmetycznych, a w roku 2013 planujemy  otworzyć pierwszą klasę 4-letniego technikum w zawodzie fototechnik.

Przez przeszło pół wieku dokładamy wszelkich starań, aby nadążyć za zmianami jakie następują w  naszym kraju. W miarę możliwości poszerzamy  ofertę edukacyjną szkoły. Przygotowujemy młodzież do egzaminów maturalnych, zawodowych, ale i do postawienia pierwszych kroków na rynku pracy.

Mamy nadzieję, że to nie jest koniec historii naszej szkoły. Będziemy pisać ją dalej, z pomocą tych młodych ludzi, którzy zechcą przekroczyć jej próg w kolejnych latach.


Nasz Patron.

Bł. Matka Teresa z Kalkuty
"Jestem osobiście wdzięczny tej mężnej kobiecie, której obecność czułem zawsze blisko siebie. Jako ikona Dobrego Samarytanina szła wszędzie, by służyć Chrystusowi wśród najuboższych i pośród ubogich. Ani konflikty, ani wojny nie były w stanie tego zatrzymać."


Papież Jan Paweł II

 

Matka Teresa - właściwie Agnes Gonxha Bojaxhiu - urodziła się 26 sierpnia 1910 r. w Skopje w rodzinie albańskiej. Została ochrzczona następnego dnia i ten dzień obchodziła później jako swoje urodziny. Mając 18 lat, wstąpiła do irlandzkiego zgromadzenia loretanek i wyjechała do Indii.

W 1937 złożyła śluby wieczyste, przyjmując imię Teresa. W 1946, podczas pobytu w Indiach, zetknęła się w Kalkucie z wielką biedą  i postanowiła założyć nowy instytut zakonny, który zająłby się opieką nad najuboższymi. W 1948 r., po 20 latach życia zakonnego, postanowiła opuścić mury klasztorne. Chciała pomagać biednym i umierającym w slumsach Kalkuty. W marcu 1949 r. dołączyły do niej pierwsze współtowarzyszki, wywodzące się z dawnych uczennic. Ich mottem stały się słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili".

 

To jeszcze nie był zakon, ale "pobożne kobiety mieszkające razem". Wystosowały oficjalną prośbę o formalne erygowanie zgromadzenia. Przez dwa lata oczekiwały na decyzję władz kościelnych, by w 1950 r. móc założyć własne Zgromadzenie Misjonarek Miłości i zamienić habit na sari - tradycyjny strój  hinduski.


W ciągu długiego życia Matka Teresa przemierzała niezmordowanie cały świat, zakładając placówki swej wspólnoty zakonnej i pomagając na różne sposoby najuboższym i najbardziej potrzebującym. Otrzymała wiele nagród i odznaczeń międzynarodowych, m.in. Pokojową Nagrodę Nobla (1979) „za walkę z biedą i cierpieniem, co również stanowi zagrożenie dla pokoju”. Odmówiła udziału w uroczystym bankiecie na cześć laureatów i poprosiła, by suma 192 000 dolarów, którą otrzymała jako nagrodę, została ofiarowana biednym w Indiach. Podczas odbierania nagrody zapytano ją: „Co możemy uczynić na rzecz pokoju na świecie?”, odpowiedziała: „Idźcie do domu i kochajcie swoje rodziny”. Powiedziała ponadto: „Na całym świecie, nie tylko w biednych krajach, ale również na zachodzie znalazłam ubóstwo, lecz o wiele trudniejsze do usunięcia. Kiedy przyjmuję głodnego człowieka z ulicy, daję mu talerz ryżu i kromkę chleba. Czuję się wtedy spełniona. Usunęłam głód. Lecz istnieje jeszcze inna bieda, bieda osoby, która jest odrzucona od innych, która czuje się niechciana, niekochana, przerażona, osoby, która została usunięta ze społeczeństwa – ta bieda jest tak bardzo raniąca i dla mnie bardzo trudna”.

Zmarła w domu macierzystym swego zgromadzenia w Kalkucie 5 września 1997 roku w opinii świętości.
Na prośbę wielu osób i organizacji Jan Paweł II już w 1999 r., a więc zaledwie w 2 lata po jej śmierci, wydał zgodę na oficjalne rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, chociaż przepisy kościelne wymagają minimum 5 lat na podjęcie takich działań. Proces ten na szczeblu diecezjalnym zakończono już w 2001 r.

Jan Paweł II  dokonał beatyfikacji Matki Teresy 19 października 2003 w ramach obchodów 25-lecia swojego pontyfikatu.

Obecnie w ponad 560 domach w 130 krajach pracuje prawie 5 tys. Sióstr ze Zgromadzenia Misjonarek Miłości, które kontynuują dzieło swojej założycielki.
W Polsce Zgromadzenie jest obecne od 1983 r. Strojem zakonnym sióstr jest charakterystyczne białe sari z niebieskimi paskami na obrzeżach.


Nig­dy nie poz­na­my całego dob­ra, ja­ki może dać zwykły uśmiech”

Matka Teresa z Kalkuty

Kontakt i serwisy na których jesteśmy

Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi.
ul. Naruszewicza 35. 93-161 Łódź
tel./fax 42 643-35-19
zspm@zspm.net
kontakt@zspm.elodz.edu.pl