Patronat: Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.
Współpraca: (przedstawiamy kilka z wielu firm).

Nabór 2021/2022

 

Lp.

Typ szkoły

Symbol oddziału

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania /profil/ zawód

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.

Technikum

1A

biologia lub geografia lub j. angielski

technik przemysłu mody

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

matematyka

plastyka

technika

2.

Technikum

1C

biologia lub geografia lub j. angielski

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

matematyka

plastyka

informatyka

3.

Technikum

1F

biologia lub geografia lub j. angielski

technik fotografii i multimediów

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

matematyka

plastyka

informatyka

4.

Technikum

1S

biologia lub geografia lub j. angielski

technik stylista

j. angielski

j. niemiecki

j. polski

matematyka

plastyka

technika

5. Szkoła Branżowa I Stopnia 1K krawiec j. angielski j. polski
matematyka
plastyka
technika
         
         

Kontakt i serwisy na których jesteśmy

Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi.
ul. Naruszewicza 35. 93-161 Łódź
tel./fax 42 643-35-19
zspm@zspm.net
kontakt@zspm.elodz.edu.pl