Rekrutacja uzupełniająca

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
(prowadzona z częściowym wykorzystaniem elektronicznego systemu)


Mamy jeszcze wolne miejsca w zawodach


*technik przemysłu mody

*technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Zobaczcie jak prezentują się nasze stroje w przemyśle mody i sprzęt w cyfrze :) Zaznajomcie się z haronogramem, sprawdźcie co Was dotyczy i nie czekajcie chwili dłużej :)

Zapraszamy do nas!

 

 

 • Pokaz 1-14
 • Pokaz-10
 • Pokaz-12
 • Pokaz-13
 • Pokaz-17
 • Pokaz-19
 • Pokaz-26
 • Pokaz-34
 • Pokaz-40
 • Pokaz-8
 • _MG_1188
 • _MG_1196
 • _MG_6083
 • _MG_6085
 • _MG_6086
 • _MG_6089
 • _MG_6093
 • _MG_6095
 • _MG_6097
 • _MG_6099
 • _MG_6103
 • _MG_6105
 • _MG_6107
 • _MG_6111


20 lipca 2018 r.od godz. 12:00

Ogłoszenie naboru uzupełniającego przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami po pierwszym naborze.
Wykaz wolnych miejsc zostanie umieszczony na stronie:
lodz.e-omikron.pl

od 20 lipca 2018 r. do23 lipca 2018 r.

Składanie wniosków i kopii dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami. Wniosek składa się tylko w formie papierowej.

od dnia 24 lipca 2018 r. od godz. 12:00 do dnia 25 lipca 2018 r. do godz. 12:00.

Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

26 lipca 2018 r. godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

14 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

14 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00. (w godzinach pracy sekretariatów szkolnych)

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi zakwalifikowanemu, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w tej szkole.

od dnia 14 sierpnia 2018 r. godz. 12:00 do dnia 20 sierpnia 2018 r. godz. 15:00.(w godzinach pracy sekretariatów szkolnych)

Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

21 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

   

   

Wykaz podręczników  

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019 do pobrania tutaj

   

Współpraca i Patroni  

PATRONI

 

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
Politechniki Łódzkiej

 

 

 

PARTNERZY

 

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Łodzi

im. Arego Sternfelda.

 Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Łodzi

 

   

   

   

   

Kliknij w obrazek i zobacz jakie mamy maszyny poligraficzne!

   

Zobaczcie wyposażenie pracowni odzieżowych

   
Copyright © 2013 Zespół Szkół Przemysłu Mody (www.zspm.net)

Szanowni Państwo Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Przemysłu Mody im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Łodzi, z siedzibą 93-161 Łódź, ul. Naruszewicza 35 reprezentowany przez Dyrektora - Panią Halinę Włodarczyk, tel. 42 643 35 19. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Pełna wersja klauzuli informacyjnej dostępna jest po linkiem RODO i Polityka Prywatności. Na naszych stronach znajdują się pliki Cookies, które służą między innymi do generowania statystyk oraz udostępniania pewnych usług. Te niewielkie tekstowe pliki zapisywane są na Państwa urządzeniach. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nie prosimy opuścić stronę lub zablokować ciasteczka w opcjach swojej przeglądarki. RODO i Polityka Prywatności