Ankieta

Drogi Absolwencie w trosce o poprawę jakości pracy szkoły prosimy Ciebie o wypełnienie tej ankiety.

 1. Podaj swój PESEL w celu weryfikacji:
 2. W którym roku ukończyłeś szkołę?
 3. Płeć:

  Kobieta

  Mężczyzna

 4. Jaką szkołę ukończyłeś?

  Liceum Profilowane

  Technikum

  Zasadnicza Szkoła Zawodowa

  Szkoła Policealna

 5. Czy ukończona szkoła spełniła Twoje oczekiwania?
  WyszczególnienieTakRaczej takRaczej nie Wcale Nie mam zdaniaNie dotyczy
  Przygotowanie do zawodu X
  Przygotowanie do matury

  Wpisz swoje uwagi:

 6. Czy po ukończeniu szkoły podjąłeś pracę, czy kontynuujesz naukę?

  Pracuję

  Kontynuuję naukę

 7. Jeżeli kontynuujesz naukę to, czy zgodnie z ukończoną szkołą?

  Tak

  Nie

  Jeśli nie to podaj kierunek

 8. W jakiej szkole kontynuujesz naukę?

  Szkole Policealnej

  Technikum

  Szkole Wyższej

  Nie kontynuuję nauki

 9. Czy pracujesz zgodnie z ukończonym kierunkiem?

  Tak, pracuję w swoim zawodzie

  Nie chcę pracować w swoim zawodzie

  Nie znalazłem pracy w swoim zawodzie

  Inne, podaj poniżej

 10. Czy pracowałeś w trakcie uczęszczania do szkoły?

  Tak

  Nie

 11. W jaki sposób znalazłeś pracę po ukończeniu szkoły ?

  Pomogli mi znajomi

  Skorzystałem z oferty Urzędu Pracy

  Odpowiedziałem na ogłoszenie w prasie

  Zamieściłem ogłoszenie w prasie

  W inny sposób, podaj poniżej

 12. Czy w obecnej chwili jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna?

  Tak

  Nie